محبوب ترین های تعیین سطح دسترسی مدیران
26 مهر 1402 ساعت 12:08
ایجاد نقش ها و سمت ها

ایجاد نقش ها و سمت ها

چنانچه مدیر تمایل داشته باشد به افراد دیگری نیز امکان دسترسی به پنل مدیریت سایت بدهد، می‌تواند نقش‌های مختلفی در پنل تعریف نموده و دسترسی هر نقش را محدود به بخش‌های خاصی کند.