نتایج جستجو برای تگ : یکپارچه بودن عناصر وب سایت

7 اصل کلیدی در طراحی وب سایت های جذاب بصری

7 اصل کلیدی در طراحی وب سایت های جذاب بصری

با توجه به اینکه در پروسه‌ی طراحی وب خلاقیت نقش مهمی دارد، می‌توان فراتر از علم آن را هنر هم نامید. اما ازآنجایی‌که رسانه‌ای برای ارائه و نمایش می‌باشد بعضی از اصول نیز در آن اعمال می‌شوند. با پیروی از تعدادی توصیه‌ی مفید ساده هر شخصی قادر به ایجاد یک طراحی زیبای بصری است تا با آن شناخته‌ شود