نتایج جستجو برای تگ : مالیات

راهنمای کار با سامانه مودیان مالیاتی

راهنمای کار با سامانه مودیان مالیاتی

در عصر دیجیتال و پیشرفت تجارت الکترونیک، پیشروی به سوی الکترونیکی نمودن فعالیت ها بر تمامی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی به امری ضروری تبدیل گشته است. از اینرو سازمان امور مالیاتی کشور نیز با ایجاد سامانه‌ای به نام سامانه مودیان مالیاتی که سامانه‌ای آنلاین به آدرس tp.tax.gov.ir برای ارائه خدمات مالیاتی به صاحبان و مشمولان مالیاتی است، اقدام به آسان نمودن امور مالیاتی برای تمامی کسب و کارها و افراد حقیقی و حقوقی نموده است