نتایج جستجو برای تگ : contact us

نقش فرم تماس با ما در تأمین سرنخ‌ها

نقش فرم تماس با ما در تأمین سرنخ‌ها

صدها عامل کوچک و بزرگ وجود دارد که ترکیب آن‌ها با یکدیگر نرخ تبدیل یک وب‌سایت را مشخص می‌کند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها و درعین‌حال موردی که از همه بیشتر نادیده گرفته می‌شود، صفحه تماس با ما وب‌سایت است.